znalecké posudky

Vladimír Kryštof

soudní znalectví

je regulováno zákonnými normami,
např. zákonem o znalcích.

blank

blank

bílá..
..